Шаховска Литература

„ОСНОВИ НА ШАХОТ“, БРОШУРА/ПРИРАЧНИК

Издадена од Шаховската федерација на Македонија

„CHESS FOR BEGGINERS“, HORWIZ

Книга за почетници и базична едукација

„CHESS FUNDAMENTALS“, JOSE RAUL CAPABLANCA

Книга за почетници и базична едукација

„MOJA SISTEMA“, A.NIMTZOVITZ

Мошне интересна и долги години/децении составен дел од библиотеката на шахистите

„ENDINGS“, FINE

Книга за завршници

“MY BEST GAMES OF CHESS”, ALEXANDAR ALEKHINE

Незаобиколна класика на еден од најголемите шампиони

“SECRETS OF CHESS TRAINING”, (КАКО И ЦЕЛИОТ СЕРИЈАЛ), MARK DVORETSKY

Креативна демонстрација на "руската школа" на аналитички тренинг

“MY GREAT PREDECESSORS”, GARI KASPAROV

Обемна студија во повеќе томови за историјата на модерниот шах, со исцрпни и поучни анализи и текстови
Веб страна на Светската шаховска организација за шах во школи
Интересна веб страна со турнири, клубови, литература, статистика
Литература, турнири, индекси. Отворања и завршници. Кибицирање и форум
Интернет шах. Шахисти и шаховски партии. Турнири и клубови. Форум и блог
Шаховска литература, интернет продавница, шаховски новости
Веб-страна за поранешниот светски шампион од Холандија, Макс Еве
Шаховски информатор. Со децении незаобиколна шаховска литература
Интересна шаховска страна со новости и продажба на шаховски реквизити и литература